ŠPECIÁLNA PREOSIEVACIA LYŽICA

Technické informácie:

Vzdialenosť mriežok: 30 – 60 mm


Maximálna hmotnosť stroja: 1,5 – 16 t


Príslušenstvo