JEŽKOVÝ VALEC RW1585-M | MI

Technické informácie:

Hmotnosť: 1 410 kg


Zhutňovacia sila: 86 kN


Šírka: 630/850 mm


Motor: nafta


Výkon: 13,4 kW


Rýchlosť: 16,0 km/h


Hutniaca technika