Úvod  /  Kontajnery  /  Skladové použité

Skladové použité

Použité skladové námorné kontajnery boli využívané v námornej intermodálnej špedícii na prepravu najrôznejších tovarov. V súčasnom technickom stave sú vhodné najmä na skladovanie a cestnú, ako aj železničnú prepravu v rámci SR a EÚ.

20´ DC nový skladový kontajner 20´ DC použitý skladový kontajner 20´ DC použitý skladový kontajner 40´ DC použitý skladový kontajner 40´ HC použitý skladový kontajner

Pôvod

Skladové námorné kontajnery sa vyrábajú prevažne v Číne. Ide o použité námorné prepravné kontajnery, ktoré majú ukončenú platnosť CSC certifikátu na ďalšie cesty po mori. 

Technický stav
Všetky typy a veľkosti ponúkaných skladových námorných kontajnerov sú vo veľmi dobrom technickom stave, sú plne funkčné, vode odolné, vetru odolné, uzatvárateľné a uzamykateľné pomocou visiacich zámkov. Visiace zámky nie sú súčasťou dodávaných kontajnerov. Skladové kontajnery sú vybavené jednými čelnými dvojkrídlovými dverami. Podrobnú technickú špecifikáciu pre jednotlivé typy nami ponúkaných kontajnerov uvádzame v sekcii Porovnanie použitých kontajnerov.   

Využitie
Kontajnery sú vhodné na ďalšie použitie najmä ako mobilné, cenovo výhodné, na  montáž a umiestnenie nenáročné sklady, príp. ako prepravný obal materiálov a tovarov vo vnútroštátnej a medzištátnej preprave. Ich robustná konštrukcia je prispôsobená na neustálu manipuláciu, prepravu a premiestňovanie kontajnerov, umožňuje ich stohovanie na seba v prázdnom ako aj v loženom stave, čo prispieva k celkovej úspore potrebného priestoru na umiestnenie kontajnerov. 

Identifikačné číslo kontajnera
Každý kontajner má svoje jedinečné identifikačné číslo, ktoré tvorí prefix /prvé štyri písmená/, sériové číslo /6-miestne číslo/ a kontrolné číslo /1-miestne číslo/. Súčasťou identifikačného čísla býva aj kód krajiny a ISO kód. Naši zákazníci majú preto možnosť osobne si obhliadnuť a vybrať konkrétny kontajner.

Predajné miesta
Kontajnery sú deponované na kontajnerových prekladiskách /termináloch/ v Bratislave, v Sládkovičove a v Dunajskej Strede, ktoré sú zároveň aj našimi predajnými miestami a miestami ich odberu. 
Ďalším predajným miestom je náš samoobslužný kontajnerový sklad Senec, ktorý sa nachádza v priestoroch novopostaveného Bratislavského logistického parku pri Senci /výpadovka cesty D1 smer Senec, Pezinok, cesta na Senec, vjazd k veľkoskladu BILLA/.
Samoobslužný kontajnerový sklad Senec a naša prevádzka je zároveň aj showroom /predvádzacie miesto/ a servisné stredisko pre všetky typy skladových kontajnerov a stavebných strojov. 

Na jednotlivých termináloch dochádza pred definitívnymi odpredajom kontajnerov k ich neutralizácii, pri ktorej je šedou alebo modrou farbou prekrytý prefix čísla kontajneru, sú odstránené reklamné znaky, logo a meno výrobcu kontajnera zo štítku CSC.
Miesto odberu kontajnerov závisí od stavu zásob na jednotlivých termináloch a je klientovi upresnené cca. 1 týždeň pred plánovaným odberom. Odber kontajnerov na termináloch je možný iba v pracovných dňoch.

CSC certifikát
Vyradené skladové námorné kontajnery nemajú platnú CSC certifikáciu, tzv. CSC štítok /CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS/ pre cesty mimo schengenský priestor. Z tohoto dôvodu ich už nie je možné využívať v medzinárodnej námornej, železničnej alebo cestnej preprave mimo EÚ, keďže CSC štítok deklaruje normu ISO a bezchybný technický stav kontajnera pre cesty po mori alebo po súši a má obmedzenú časovú platnosť. 

Na žiadosť klienta však vieme cca. do 1 mesiaca od zadania záväznej objednávky zabezpečiť vydanie platnej CSC certifikácie pre vybraný kontajner v dobrom technickom stave, bez závažných poškodení. Validizácia CSC certifikátu je spoplatnená a vydávaná na obdobie 6 až 12 mesiacov. 

                 Neplatný CSC štítok kontajnera                   Platný CSC štítok kontajnera s vyznačneou platnosťou do 09/2009                 Platný CSC štítok kontajnera s vyznačneou platnosťou do 09/2009

Späť
20' DC stopové skladové
Typ kontajnera 20´ DC /DRY FREIGHT CONTAINER STEEL/ je najrozšírenejšia a najpoužívanejšia veľkosť kontajnera v stavebníctve a v iných priemyselných odvetviach. Nachádzajú využitie najmä pri malých stavbách.
40' DC stopové skladové
Typ kontajnera 40´ DC /DRY FREIGHT CONTAINER STEEL/ má optimálnu veľkosť pre jeho využitie na skladovanie stavebného materiálu, pneumatík, lešení, náhradných dielov automobilov a pod. Využtie úložnej plochy kontajnerov sa znásobuje ich jednoduchým nastohovaním do výšky.
40' HC stopové skladové
Typ kontajnera 40´ HC /HIGH CUBE DRY CONTAINER STEEL/ je na rozdiel od štandardných 40´ DC stopových kontajnerov výšší o cca. 30 cm /1 stopa/. Tento parameter podmieňuje ich celkovo väčšiu kapacitu a hmotnosť.
45' HC stopové skladové
Americké 45´ HC /HIGH CUBE DRY CONTAINER ALUMINIUM/ skladové kontajnery sú spomedzi všetkých ponúkaných typov a veľkostí kontajnerov najdlhšie, so zvýšenou výškou o jednu stopu /cca. 30 cm/.