Úvod  /  Kontajnery  /  Podmienky prenájmu

Podmienky prenájmu

Pred uvoľnením kontajnera z depa a začatím plynutia zmluvne dohodnutej doby prenájmu od klienta požadujeme zaplatenie finančnej zábezpeky – depozitu v dohodnutej výške a poskytnutie potrebných dokladov a údajov /osobne v našej prevádzke, poštovou zásielkou, faxom alebo e-mailom/. 


Tu si môžete stiahnuť nasledovné súbory:

Podmienky prenájmu

Zmluva o prenájme kontajnera

Odovzdávací a preberací protokolSpäť