Úvod  /  Požičovňa staveb. strojov  /  Podmienky prenájmu

Podmienky prenájmu

Pred uvoľnením stroja z depa a začatím plynutia zmluvne dohodnutej doby prenájmu od klienta požadujeme zaplatenie finančnej zálohy – depozitu v dohodnutej výške, zaslanie objednávky a poskytnutie dokladov /osobne v našej prevádzke, poštovou zásielkou, faxom alebo e-mailom/ potrebných pre podpis zmluvy o prenájme.

Podmienky prenájmu

Späť