Kontakt

CONTAINER SERVICES s.r.o.
Diaľničná cesta 7
903 01 Senec, Slovakia

Predaj.Kontajnery@containers.sk - customer service

+421 911 776 702
Predaj.Kontajnery@containers.sk

© 2019 Container Services s.r.o.
Úvod  /  Samoobslužný sklad  /  Podmienky prenájmu

Podmienky prenájmu

Prenájom skladových kontajnerov je určený pre právnické, fyzické a súkromné osoby, ktoré spĺňajú podmienky prenájmu.

Pred začatím plynutia zmluvne dohodnutej doby prenájmu kontajnera požadujeme od klienta zaplatenie finančnej zábezpeky – zálohy/depozitu v dohodnutej výške (170,- EUR/1 kontajner - skladovanie s obmedzeným jednorázovým ohláseným vstupom pri začatí a ukončení prenájmu alebo 350,- EUR/1 kontajner - neobmedzený non-stop vstup klienta do skladu) a a poskytnutie všetkých dokladov potrebných pre podpis zmluvy a odovzdanie čipovej kartičky a povolenia na vstup, oprávňujúcich nájomcu na vstup do areálu skladu a prenajatého kontajnera.  

Tu si môžete stiahnuť nasledovné súbory:

Podmienky prenájmu


Späť