Kontakt

CONTAINER SERVICES s.r.o.
Diaľničná cesta 7
903 01 Senec, Slovakia

Predaj.Kontajnery@containers.sk - customer service

+421 911 776 702
Predaj.Kontajnery@containers.sk

© 2019 Container Services s.r.o.
Úvod  /  Samoobslužný sklad

Samoobslužný sklad

Nízkonákladové skladovanie

N
ašim klientom ponúkame prenájom skladových kapacít /voľná plocha a kontajnery/ v prvom verejnom non-stop samoobslužnom kontajnerovom sklade, v stráženom priestore nového Bratislavského logistického parku (výpadovka D1, smer cesta na Senec, za veľkoskladom Billa, cca. 15 minút od Bratislavy). 

Prenájom      

                                                          
10´DC /      3 m dĺžka - 15,0 m/ mesačný nájom 100 EUR bez DPH
20´DC /      6 m dĺžka - 33,0 m3
 / mesačný nájom 120 EUR bez DPH
40´HC /    12 m dĺžka - 75,3 m3 / mesačný nájom 180 EUR bez DPH
45´HC / 13,7 m dĺžka - 86,1 m/ mesačný nájom 220 EUR bez DPH

Non-stop samoobslužný kontajnerový sklad Senec


Pre našich klientov ponúkame dva typy služieb kontajnerového skladovania:
1. Non-stop vstup - prenájom celého skladového kontajnera, 24 hodinový neobmedzený prístup klienta do skladu. Klient po podpise zmluvy dostane čipovú kartičku a povolenie na vstup. Klient si kontajner uzamkýna vlastným visiacim zámkom.


2. Spoločné skladovanie - prenájom časti priestoru spoločného skladového kontajnera /m3/. Ide o službu lacného spoločného skladovania viacerých klientov v jednom kontajneri. Podmienkou je podpis zmluvy, služba bez čipovej karty, bez povolenia na vstup, bez non-stop prístupu do skladu a iba v našom doprovode. Kontajner je uzamknutý našim zámkom, t.j. nie zámkom klienta, klienti nedostávajú kľúče od zámku. Aj táto služba je vhodná na drobné sezónne skladovanie, príp. na skladovanie drobných vecí /lyže, knihy, spotrebiče a pod./

Prenájom voľnej plochy: 
Pre našich klientov taktiež ponúkame prenájom voľnej nezastrešenej plochy v stráženom priestore kontajnerového skladu /možné využitie na parkovanie vozidiel, strojov, návesov a pod./.

Za veľmi výhodnú cenu ponúkame aj skladovanie stavebných, skladových a obytných kontajnerov /aj tých, ktoré neboli zakúpené u nás/. Táto služba je výhodná najmä pre stavebné firmy, ktoré realizujú svoje projekty v regióne Bratislava, Senec a na obdobie mimo sezóny by si svoje kontajnery museli prevážať na svoje prevádzky napr. do Žiliny, Banskej Bystrice a pod. 
Výhodné skladovanie v našich priestoroch anuluje vysoké prepravné náklady.  

Je to jednoduché!
Skladovanie v samooblužnom kontajnerovom sklade Senec

1. Uzatvorenie zmluvy
Pred začatím plynutia zmluvne dohodnutej doby prenájmu kontajnera požadujeme od klienta podpísanie zmluvy.  
  
2. Vstup do skladu
Vstup do samotného kontajnerového skladu je následne podmienený prechodom cez elektronickú bránu ovládanú čipovou kartičkou, ktorá sa priloží na snímač. 

Naši zákazníci sú povinní zakúpiť si vlastné visiace zámky na uzamknutie skladového kontajnera. Len nájomca samotný alebo ním splnomocnená osoba bude mať povolený vstup do prenajatého skladového kontajnera. 

Svetelná signalizácia uvedenia brány do chodu Elektronicky ovládaná brána Čipová kartička Ďiaľkové ovládanie elektronickej brány
Areál kontajnerového skladu Areál kontajnerového skladu Areál kontajnerového skladu Panel s elektrickými prípojkami

Klienti majú umožnený 24 hodinový prístup do skladu, ktorý je 24 hodín denne strážený bezpečnostnou službou. Areál celého kontajnerového skladu, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti stanovišťa bezpečnostnej služby, je oplotený a monitorovaný priemyselnými kamerami.

3. Využívanie skladového kontajnera
Skladové kontajnery poskytujú 10 m3, 16 m3, 33 m3 alebo 67 m3 voľného skladového priestoru, ktorý spĺňa všetky štandardné nároky na bezpečnú ochranu uskladneného majetku pred poveternostnými vplyvmi a zásahmi neoprávnených osôb.

8´ DV skladový kontajner      Interiér 8´ DV skladového kontajnera                        10´ DV skladový kontajner      Interiér 10´ DV skladového kontajnera  
8´ DV kontajner (2,4 m dĺžka - 10 m3)                                             10´ DV kontajner (3,0 m dĺžka - 16 m3)

20´ DV skladový kontajner      Interiér 20´ DV skladového kontajnera                          40´ DC skladové kontajnery      Interiér 40´ DC skladového kontajnera  
20´ DV kontajner (6 m dĺžka -  kapacita 33 m3 )                            40´ DC kontajner (12 m dĺžka - kapacita 67 m3)

Naskladnenie a vyskladnenie tovaru do/z kontajnera si klient musí zabezpečiť vlastnými silami. V priestore skladu nie je k dispozícii žiaden pomocný personál ani skladová technika, všetky dodatočné služby - vykládka a nakládka tovaru - sú na objednávku.

4. Skladové priestory sú vhodné na

  • Sezónne skladovanie: odloženie lyží, bicyklov, sezónneho nábytku, záhradných potrieb zo záhrady alebo z chaty a pod.
  • Firemné skladovanie: uschovanie dočasne nepotrebného alebo nadbytočného zariadenia alebo vybavenia kancelárií (kreslá, stoly, stoličky, skrine, počítače, archív, atď.), uskladnenie technológií, strojov alebo zariadení, materiálu alebo tovaru
  • Sťahovanie: odloženie vybavenia bytu alebo rodinného domu, nábytku, motoriek, bicyklov a pod. 

 


Späť