Úvod  /  Kontajnery  /  Stavebné použité

Stavebné použité

Použité stavebné kontajnery sú priebežne uvolňované z prenájmov na ich konečný odpredaj. Krajinou ich pôvodu je prevažne Rakúsko a Maďarsko. Vzhľadom na ich dobrý technický stav je možné ich ďalšie využitie najmä v stavebných a priemyslených odvetviach.

Ochranná klapka na visiaci zámok Ochranná klapka na visiaci zámok Oceľová podlaha 10´ ST kontajnera Interiér 10´ ST stavebného kontajnera 10´ ST stavebný kontajner

Pôvod

Použité stavebné kontajnery sú priebežne vyraďované a uvoľňované na konečný odpredaj z prenájmov v Rakúsku a v Maďarsku. Dôvodom ich vyradenia a predaja konečnému zákazníkovi je ukončenie lízingu kontajnerov, príp. obdobie ich používania, ktoré je dlhšie ako tri roky. 
Stavebné kontajnery nie sú kontajnery námorné prepravné, tzn. nie je možné využívať ich na zámorskú prepravu tovarov. Z tohoto dôvodu sa líšia aj v technickej špecifikácii /majú nižšiu nosnosť/.  

Technický stav
Použité stavebné kontajnery sú aj naďalej vo veľmi dobrom technickom stave, sú plne funkčné, uzatvárateľné a uzamykateľné pomocou visiacich zámkov. Visiace zámky nie sú súčasťou dodávky kontajnerov. Stavebné kontajnery sú vybavené jednými čelnými dvojkrídlovými dverami. Podrobnú technickú špecifikáciu pre jednotlivé typy nami ponúkaných kontajnerov uvádzame v sekcii Porovnanie použitých kontajnerov.   

Využitie
Sú vhodné na ďalšie využívanie najmä ako mobilné, cenovo výhodné, na montáž a umiestnenie nenáročné sklady, príp. ako prepravný obal materiálov a tovarov vo vnútroštátnej preprave. Ich využitie je obdobné ako pri 20´ DC skladových použitých kontajneroch.  

Identifikačné číslo kontajnera
Každý kontajner má svoje jedinečné troj- a viacmiestne identifikačné číslo s prefixom, ktorý tvoria štyri písmená. Naši zákazníci majú preto možnosť osobne si obhliadnuť a vybrať konkrétny kontajner.

Predajné miesta
Kontajnery sú deponované na termináloch v Sládkovičove a v samoobslužnom kontajnerovom sklade Senec, ktoré sú zároveň aj našimi predajnými miestami a miestami ich odberu. Samoobslužný kontajnerový sklad Senec a naša prevádzka je zároveň aj showroom /predvádzacie miesto/ a servisné stredisko pre všetky typy skladových kontajnerov a stavebných strojov.  

Miesto odberu kontajnerov závisí od stavu zásob na jednotlivých termináloch a je klientovi upresnené cca. 1 týždeň pred plánovaným odberom. Odber kontajnerov na termináloch je možný iba v pracovných dňoch. 

Späť
10' ST stopové stavebné
Stavebné kontajnery je možné použiť na skladovanie tovaru, materiálu, stavebného náradia, strojov, stavebnej mechanizácie a technologických zariadení, ako aj prenosné dielne, garáže a úschovne.