Úvod  /  Kontajnery  /  * TOP PONUKA *
Spojovacie prvky

* TOP PONUKA *
Spojovacie prvky

Našim klientom ponúkame na odpredaj oceľové spojovacie prvky na bezpečnú fixáciu nastohovaných kontajnerov. Spojovacie prvky zabezpečujú kontajnery proti zrúteniu, najmä pri silnom nárazovom vetre.

Spojovací prvok Spojovací prvok Spojovací prvok Umiestnenie spojovacieho prvku Umiestnenie spojovacieho prvku

Spojovací prvok Spojovací prvok Spojovací prvok Spojovací prvok Spojovací prvok

Konštrukcia kontajnerov umožňuje ich stohovanie na seba, čo prispieva k celkovej úspore potrebného priestoru na umiestnenie kontajnerov. Pri využití kontajnerov ako stacionárnych skladových priestorov odporúčame stohovanie kontajnerov maximálne do výšky troch vrstiev /najmä v prázdnom - neloženom stave/.

Stohovať je možné iba kontajnery s rovnakými pôdorysnými rozmermi, uzatvorené a nepoškodené. Pri stohovaní musí byť zaistený zodpovedajúci styk medzi hornými a dolnými rohovými prvkami na seba uložených kontajnerov. Maximálne povolené presiahnutie rohových prvkov od stredovej osy prvku je 25,4 mm v priečnom smere a 38 mm v smere pozdĺžnom. 

Zvláštna pozornosť musí byť venovaná pôsobeniu vetra, najmä pri stohovaní prázdnych kontajnerov nad dve vrstvy. Pôsobenie sily nárazového vetra je možné znížiť obmedzením stohovacej výšky, ukladaním kontajnerov do blokov /slotov/, fixáciou kontajnerov k úložnej ploche pomocou spojovacích prvkov - fixačných tŕňov alebo ukladaním ložených /ťažších/ kontajnerov do najvyššej vrstvy. Pri prázdnych, a teda ľahkých kontajneroch je nutné zvážiť potrebu týchto opatrení pri rýchlosti vetra väčšej ako 15 m/s.

Na tieto účely ponúkame našim klientom spojovacie prvky - fixačné tŕne, ktoré si môžu u nás okamžite zakúpiť. Spojovacie prvky bezpečne fixujú kontajnery, zamedzujú zrúteniu vrchného/nastohovaného kontajnera pri silnejšom nárazovom vetre.
Spojovacie prvky svojím tvarom zodpovedajú veľkosti otvorov v rohových prvkoch nosných rámov spodného a vrchného /nastohovaného/ kontajnera. Na bezpečnú fixáciu kontajnera stačia dva spojovacie prvky, ktoré je nutné pri inštalácii umiestniť do uhlopriečky

Zrútené kontajnery, ktoré neboli zabezpečené zodpovedajúcimi fixačnými prvkami:
Zrútenie nezafixovaného 40´ DC kontajnera pri silnom nárazovom vetre Zrútenie nezafixovaného 40´ DC kontajnera pri silnom nárazovom vetre Zrútenie nezafixovaného 20´ DC kontajnera pri silnom nárazovom vetre Zrútenie nezafixovaného 20´ DC kontajnera pri silnom nárazovom vetre Zrútenie 40´ DC kontajnera pri silnom nárazovom vetre

Späť