Úvod  /  Kontajnery  /  Špeciálne použité

Špeciálne použité

Použité špeciálne námorné kontajnery boli využívané v námornej intermodálnej špedícii na prepravu tovarov, vyžadujúcich špeciálne podmienky na uskladnenie a prepravu /rozmerové, teplotné, špeciálne napĺňanie a vyprázdňovanie kontajnerov a pod./. V súčasnom technickom stave sú vhodné najmä na skladovanie a cestnú, ako aj železničnú prepravu v rámci SR a EÚ.

20´ TANK kontajner 40´ OPEN TOP kontajner 40´ HARD TOP kontajner Validizovaný CSC štítok na dverách kontajnera pre prepravu na mori Štítok o type použitej ocele

Pôvod

Špeciálne námorné kontajnery sa vyrábajú prevažne v Číne. Ide o použité námorné prepravné kontajnery, ktoré majú ukončenú platnosť CSC certifikátu na ďalšie cesty po mori. 

Technický stav
Všetky typy a veľkosti ponúkaných použitých špeciálnych námorných kontajnerov sú vo veľmi dobrom technickom stave, sú plne funkčné, vode odolné, vetru odolné a uzatvárateľné.

Opláštenie kontajnerov je vyrobené z legovanej /zliatinovej/ ocele typu CORTEN /s výnimkou mraziarenských námorných kontajnerov/. Legovaním sa v oceli zvyšuje obsah prímesových prvkov - legúr, za účelom zlepšenia jej mechanických, fyzikálnych a chemických vlastností. Ide najmä o chróm, nikel, meď a fosfor, menej používanými prvkami sú mangán, molybdén, hliník, bór, vanád, kremík, wolfrám, zirkón a horčík.  Legúry znižujú tepelnú a elektrickú vodivosť ocele, zmenšujú jej náchylnosť k starnutiu, pôsobia dezoxidačne, zvyšujú odolnosť ocele proti vysokým teplotám, atmosferickej korózii a iným chemickým vplyvom. 
Legovaná oceľ vykazuje štruktúrnu nezávislosť korózneho poškodzovania. V porovnaní s klasickou stavebnou oceľou u ocele CORTEN nedochádza k nárastu koróznej vrstvy a jej neskoršiemu odlupovaniu. Zanedbateľné skorodovanie kontajnerov spôsobuje dlhoročné pôsobenie morskej soli počas ich plavby po moriach. Prepravné kontajnery sú typickou aplikáciou využitia ocele CORTEN.

Využitie
Jednotlivé typy špeciálnych kontajnerov sú vhodné na ďalšie použitie najmä ako mobilné, cenovo výhodné, na  montáž a umiestnenie nenáročné sklady, príp. ako prepravný obal tekutín, sypkých substrátov, mrazených polotovarov a tovarov, chladeného ovocia a zeleniny, na prepravu nadrozmerných strojov, mechanizmov, súčiastok a pod. Ich robustná konštrukcia je prispôsobená na neustálu manipuláciu, prepravu a premiestňovanie kontajnerov, umožňuje ich stohovanie na seba v prázdnom ako aj v loženom stave, čo prispieva k celkovej úspore potrebného priestoru na umiestnenie kontajnerov. 

Identifikačné číslo kontajnera
Každý kontajner má svoje jedinečné identifikačné číslo, ktoré tvorí prefix /prvé štyri písmená/, sériové číslo /6-miestne číslo/ a kontrolné číslo /1-miestne číslo/. Súčasťou identifikačného čísla býva aj kód krajiny a ISO kód. Naši zákazníci majú preto možnosť osobne si obhliadnuť a vybrať konkrétny kontajner.

Predajné miesta
Špeciálne kontajnery nie sú bežne dostupné na našich termináloch. Všetky špeciálne použité kontajnery naskladňujeme až po zadaní objednávky klienta. Dodacia doba špeciálnych kontajnerov je cca. 5 – 8 týždňov.

Na jednotlivých termináloch dochádza pred definitívnymi odpredajom kontajnerov k ich neutralizácii, pri ktorej je šedou alebo modrou farbou prekrytý prefix čísla kontajneru, sú odstránené reklamné znaky, logo a meno výrobcu kontajnera zo štítku CSC.
Miesto odberu kontajnerov závisí od stavu zásob na jednotlivých termináloch a je klientovi upresnené cca. 1 týždeň pred plánovaným odberom. Odber kontajnerov na termináloch je možný iba v pracovných dňoch. 

Späť
Mraziarenské kontajnery
Mraziarenské kontajnery predstavujú ideálnu a rýchlu náhradu chladiarenských a mraziarenských skladových priestorov. Ponúkame ich v štandardnej veľkosti 20 a 40 stôp.
Cisternové kontajnery
Cisternové/Tank kontajnery sú určené na prepravu a krátkodobé uskladnenie kvapalných látok. Podľa povahy kvapalín rozlišujeme niekoľko typov cisternových kontajnerov.
Swap Body
Swap Body /Výmenná nadstavba/ je unifikovaná a od dopravného prostriedku oddeliteľná skriňa, ktorá môže počas nakládky a vykládky stáť na vlastných podperách bez dopravného prostriedku.
Open Top kontajnery
Open Top kontajnery sú dostupné v rozmere 20 stôp a 40 stôp. Sú ľahko rozpoznateľné strešnou plachtou. Svojou povahou sú určené na prepravu nadrozmerného tovaru a sypkých substrátov, ktoré sú plnené cez otvorenú strechu kontajnera.
Hard Top kontajnery
Hard Top kontajnery sú porovnateľné so štandardnými skladovými námornými 40´ DC kontajnermi. Vyznačujú sa však odnímateľnou oceľovou strechou a sú dostupné aj vo veľkosti 20 stôp.
Flat Rack kontajnery
Flat Rack kontajnery sú určené na prepravu rozmerných a nadrozmerných nákladov. Sú dostupné vo veľkosti 20 stôp a 40 stôp.
Bulk kontajnery
Bulk kontajnery sú určené na prepravu a skladovanie sypkých a zrnitých materiálov, ktoré musia byť chránené pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Nachádzajú využitie najmä pre poľnohospodárske a potravinárske suroviny.