Úvod  /  Kontajnery  /  * TOP PONUKA *
Námorné plomby

* TOP PONUKA *
Námorné plomby

Námorné plomby predstavujú nevyhnutnú ochranu majetku našich zákazníkov. Uzamknutie kontajnera námornou plombou garantuje bezpečnosť a neustálu kontrolu nad manipuláciou s tovarom počas skladovania alebo prepravy loženého kontajnera.

Tŕň plomby Zámková komora plomby Tŕň so zámkovou komorou Nepoužitá námorná plomba Námorná plomba na kontajneri

Námorné plomby sú jedným z najefektívnejších a nenáročných zabezpečovacích systémov loženého kontajnera. Každá plomba má svoje jedinečné 7-miestne identifikačné číslo. Číslo identifkuje plombu, ako aj evidenčne podchycuje chránenú zásielku. Použitie plomby sa vždy zaznačí do prepravných dokladov /CMR protokol, Záznam o prevádzke motorového vozidla, a pod./

Ponúkané námorné plomby sú špeciálne vyvinuté pre dopravný sektor /vlaková, ťahačová, námorná doprava kontajnerov/ a odolávajú ťahu od 1700 do 2500 kg
Každá plomba pozostáva z tŕňa a zámkovej komory /teleso plomby/. Tŕň je vyrobený z vysokokvalitnej uhlíkovej ocele s pozinkovanou úpravou, pevná zámková komora je ukrytá v plastovom púzdre, ktoré je odolné voči nárazom. Uzamykací systém s odolnosťou proti rezu zaisťuje vždy jednoduché uzamknutie tlakovým zacvaknutím. Plomba sa umiestňuje na dvere kontajnera, na zaisťovaciu klapku zvislého tiahla /u väčšiny kontajnerov/, alebo na koncový čap tiahla /iba pri niektorých typoch kontajnerov/.

Akákoľvek neoprávnená maniplácia s plombou naruší plastové púzdro, príp. spôsobí až prasknutie a roztrieštenie zámkovej komoryPri extrémnom zaťažení sa plomba zlomí nad uzamykacím mechanizmom, z tohoto dôvodu už nebude môcť byť nikdy opäť použitá.

Pri neporušenosti plomby sa tŕň dá ľahko a hladko otáčať v zámkovej komore. 

Námorná plomba na dverách kontajnera Námorná plomba na kontajneri Námorná plomba na tiahle Loženie kontajnera tovarom pred uzamknutím Uzamknutý kontajner nármornou plombou
Miesto na umiestnenie plomby na dolnom čape tiahla Miesto na umiestnenie plomby na dolnom čape tiahla Miesto na umiestnenie plomby na dolnom čape tiahla Miesto na umiestnenie plomby na dolnom čape tiahla


Späť