Úvod  /  Kontajnery  /  Skladovanie a preprava tekutín

Skladovanie a preprava tekutín

Kontajnerový flexi-vak/flexi-tank predstavuje rýchle, nízkonákladové a efektívne riešenie pre balenie, prepravu a skladovanie nenebezpečných kvapalných látok, potravinárskych tekutých výrobkov a chemických kvapalných látok /mimo tried ADR/.

Využitie
Kontajnerové flexi-vaky/flexi-tanky predstavujú jedinečné a efektívne riešenie balenia, skladovania a prepravy kvapalín s dôrazom na bezpečnosť pri premiestňovaní a manipulácii.
Pri preprave tekutín je možné využiť ich inštaláciou do 20´ alebo 40´ stopového skladového/námorného kontajnera, pri skladovaní tekutín sa flexi-vaky môžu využívať aj samostatne, bez kontajnera. 

20´ DC stopový skladový kontajner               Takmer plný flexi-vak               Vypustený flexi-vak   
20´ stopový skladový kontajner       Takmer plný flexi-vak                         Vypustený flexi-vak

Nachádzajú vysoké využitie v kontajnerových prepravách /dovoz a vývoz kvapalín/, v poľnohospodárstve ako napájadlá pre dobytok, zásobníky vody pre zavlažovanie, sklad kvapalných hnojív a melasy, v civilnej obrane a štátnej správe ako zásobníky pitnej vody v núdzových situáciách, zásobníky úžitkovej vody pre požiarne zásahy a pod.
 
Špecifikácia
Flexi-vak je flexibilná, ľahká /vlastná hmotnosť iba 45 kg/ a skladacia nádoba novej generácie, ktorá je certifikovaná aj pre styk s potravinami. 
 
Dodávame dva typy flexi-vakov v štandardných aj atypických rozmeroch, s príslušenstvom alebo bez /ventily, spojky, redukcie, vykurovací systém, .../:
- transportný – max. objem 18 – 24 m3, max. hmotnosť kvapaliny 26.000 kg, flexi-vak iba vo viacvrstvovom prevedení
- stacionárny – max. objem 3 – 50 m3, max. hmotnosť kvapaliny 26.000 kg, flexi-vak v jednovrstvovom alebo viacvrstvovom prevedení
 
Plnenie vaku môže byť horné alebo dolné /horná výpusť alebo dolná výpusť/. Jednovrstvové flexi-vaky sú v prípade poškodenia opraviteľné.
Flexi-vak je plne recyklovateľný, s rýchlou a jednoduchou inštaláciou a manipuláciou /cca. 30 min./, je odolný voči dynamickým a statickým silám vznikajúcim počas pohybu kvapaliny. Vnútorná polyetylénová fólia zaručuje nepriepustnosť balenej kvapaliny, vonkajšia polypropylénová tkanina zaručuje vonkajšiu pevnosť. Teplotná odolnosť je od - 20 stupňov celzia do + 70 stupňov celzia.
 
Flexi-vak je určený na balenie, skladovanie a prepravu:
a/ potravinárskych materiálov – mušt, víno, ovocné džúsy, koncentráty, minerálna voda, paradajková šťava, zeleninové oleje, melasa, palmové oleje, rybí olej, potravinárske oleje, glukóza, sorbitol, ovocný cukor, sladidlá, sladový výťažok, tuky /odporúčané iba jednorázové využitie/
b/ technických kvapalín – čistiace prostriedky, mazacie oleje, mazivá, transformátorové oleje, parafín, vosky, farby, atrament, emulzie, hnojivá, latex, zmäkčovadlá, ne-nebezpečné látky, chemikálie, herbicídy /odporúčané aj viacnásobné využitie/
 
Pomocou radiačnej sterilizácie sa vnútro vaku sterilizuje, je preto vhodný aj na prepravu pitnej vody. Vo flexi-vaku nie je možné prepravovať a skladovať pohonné hmoty a nebezpečné kvapaliny podľa tried ADR, RID a pod. 
 
V prípade, ak to charakter balenej kvapaliny vyžaduje, je možné inštalovať aj vykurovací systém, ktorý je nevyhnutný pre kvapaliny s vysokou teplotou tuhnutia /napr. palmový olej a pod./, vyžadujúce zahriatie na určitú teplotu /aby sa látka stala kvapalnou/. Vykurovací systém sa inštaluje na podlahu kontajnera, pričom je nutný zdroj horúcej pary alebo vody.
 
Pre našich klientov ponúkame a zabezpečujeme odborné poradenstvo, inštaláciu flexi-vakov do kontajnera, ako aj dopravu na miesto určenia.


Späť
Inštalácia flexi-vaku
Predstavujeme stručný obrazkový návod na použitie flexi-vaku.