Úvod  /  Kontajnery  /  Nové skladové kontajnery

Nové skladové kontajnery

Novinkou v našom sortimente sú nové skladové kontajnery len po jednej ceste na mori, ktoré ponúkame našim klientom na okamžitý odpredaj. Tieto kontajnery sú k dispozícii vo veľkosti 8, 10, 20 a 40 stôp.

Všetky ponúkané typy nových skladových kontajnerov boli vyrobené v roku 2008 a sú po jednej ceste na mori, keďže miestom ich výroby je vo väčšine prípadov Čína. 

Technický stav
Všetky nové skladové kontajnery sú v perfektnom technickom stave, bez akýchkoľvek poškodení, korózie a nežiadúceho opotrebovania. Sú plne funkčné, vode odolné, vetru odolné, uzatvárateľné a uzamykateľné pomocou visiacich zámkov. Visiace zámky nie sú súčasťou dodávaných kontajnerov.  Kontajnery sú vybavené jednými čelnými dvojkrídlovými dverami. 

Podrobnú technickú špecifikáciu pre jednotlivé typy ponúkaných nových kontajnerov uvádzame tu: 
-   8´ DV stopové skladové stavebné kontajnery   
-
10´ DV stopové skladové stavebné kontajnery
- 20´ DV stopové skladové námorné kontajnery
- 20´ SD stopové skladové námorné kontajnery
- 40´ DD stopové skladové námorné kontajnery
- 40´ HC stopové skladové námorné kontajnery

Využitie
Kontajnery sú vhodné na ďalšie použitie najmä ako mobilné, cenovo výhodné, na  montáž a umiestnenie nenáročné sklady, príp. ako prepravný obal materiálov a tovarov vo vnútroštátnej a medzištátnej preprave. Ich robustná konštrukcia je prispôsobená na neustálu manipuláciu, prepravu a premiestňovanie kontajnerov, umožňuje ich stohovanie na seba v prázdnom ako aj v loženom stave, čo prispieva k celkovej úspore potrebného priestoru na umiestnenie kontajnerov. 

20´ SD kontajner ako sklad príslušenstva a výstavná plocha 20´ SD kontajner ako sklad príslušenstva a výstavná plocha 20´ SD kontajner ako sklad príslušenstva ku bagrom 20´ SD kontajner ako sklad príslušenstva ku bagrom 10´ DV kontajner ako garáž pre MINIbager

Identifikačné číslo kontajnera
Každý kontajner má svoje jedinečné identifikačné číslo, ktoré tvorí prefix /prvé štyri písmená/, sériové číslo /6-miestne číslo/ a kontrolné číslo /1-miestne číslo/. Súčasťou identifikačného čísla väčšionou býva aj kód krajiny a ISO kód. Naši zákazníci majú preto možnosť osobne si obhliadnuť a vybrať konkrétny kontajner.
Nové kontajnery nepodliehajú neutralizácii, tzn. prefix čísla kontajnera ako aj CSC štítok na dverách 20´ a 40´ kontajnerov zostáva zachovaný. 

Predajné miesta
Nové kontajnery sú deponované na kontajnerových prekladiskách /termináloch/ . 

Miesto odberu kontajnerov závisí od stavu zásob na jednotlivých termináloch a je klientovi upresnené cca. 1 týždeň pred plánovaným odberom. Odber kontajnerov na termináloch je možný iba v pracovných dňoch.

 

CSC certifikát
Nové 20´ a 40´ skladové námorné kontajnery nemajú platnú CSC certifikáciu, tzv. CSC štítok /CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS/ pre cesty mimo schengenský priestor. Z tohoto dôvodu ich už nie je možné využívať v medzinárodnej námornej, železničnej alebo cestnej preprave mimo EÚ, keďže CSC štítok deklaruje bezchybný technický stav kontajnera pre cesty po mori alebo po súši a má obmedzenú časovú platnosť. 

Na žiadosť klienta však vieme cca. do 1 mesiaca od zadania záväznej objednávky zabezpečiť vydanie platnej CSC certifikácie pre vybraný kontajner v dobrom technickom stave, bez závažných poškodení. Validizácia CSC certifikátu je spoplatnená a vydávaná na obdobie 6 až 12 mesiacov. 

                 Neplatný CSC štítok kontajnera                   Platný CSC štítok kontajnera s vyznačneou platnosťou do 09/2009                 Platný CSC štítok kontajnera s vyznačneou platnosťou do 09/2009

 

8´ DV NOVÝ skladový stavebný kontajner 10´ DV NOVÝ skladový stavebný kontajner 8´ DV kontajner vložený vo vnútri 10´ DV kontajnera 20´ DV NOVÝ skladový námorný kontajner Slot 20´ DV NOVÝCH skladových kontajnerov

Pôvod

Späť
8' DV stopové skladové
Tento typ skladového stavebného kontajnera je najmenší spomedzi všetkých ponúkaných a na trhu dostupných skladových kontajnerov.
10' DV stopové skladové
Tento typ kontajnera nie námorný prepravný kontajner, tzn. nie je možné využívať ho na zámorskú intermodálnu prepravu tovarov. Z tohoto dôvodu sa líši aj v technickej špecifikácii.
20' DV stopové skladové
Tento typ skladového námorného kontajnera je možné využiť aj pri námorných intermodálnych prepravách.
20' SD stopové skladové
Kontajnery typu 20´ SD /SIDE DOOR/ sú špecifické kontajnery v počte a spôsobe otvárania dverí. Kontajnery majú dvojkrídlové dvere na čelnej stene a dvojpántové dvojkrídlové dvere na bočnej stene.
40' DD stopové skladové
Kontajnery typu 40´ DD /DOUBLE DOOR/ majú dvojkrídlové dvere na obidvoch koncoch kontajnera.
40' HC stopové skladové
Typ kontajnera 40´ HC /HIGH CUBE DRY CONTAINER STEEL/ je na rozdiel od štandardných 40´ stopových kontajnerov výšší o cca. 30 cm /1 stopa/. Tento parameter podmieňuje ich celkovo väčšiu kapacitu a hmotnosť.