Úvod  /  Kontajnery  /  Manipulácia s kontajnermi

Manipulácia s kontajnermi

Na manipuláciu s kontajnermi je možné, v závislosti od podmienok, využiť nasledovné mechanizmy: 

1. Autožeriav s nosnosťou od 8t do 28t - požadovaná nosnosť autožeriavu je uvažovaná na manipuláciu s neloženým/prázdnymi 40´ a 45´ kontajnermi. Na manipuláciu s kontajnerom je klient povinný zabezpečiť si rebrík (min. 5 m dĺžka) a kvalifikovaného viazača závesných lán, príp. iné osoby, ktoré budú strojníkovi/vodičovi autožeriavu asistovať a vypomáhať, najmä pri umiestňovaní závesných lán na kontajner, pri stabilizácii rozhojdaného kontajnera, resp. pri zatláčaní zaveseného kontajnera na miesto zloženia. 

Pri objednávaní prác autožeriavom klient musí brať do úvahy všetky okolnosti a prekážky, ktoré by mohli nakládku a vykládku kontajnera skomplikovať, príp. úplne znemožniť. Sú to najmä dostatok miesta na manipuláciu, umiestnenie drôtov elektrického napätia nad miestom nakládky/vykládky v dostatočnej výške a vzdialenosti od vysunutého ramena autožeriavu a pod.
Pri nakládke a vykládke 40´ a 45´ stopových kontajnerov je nevyhnutné použitie dlhých závesných lán /laná s dĺžkou 8 m/. Cenovú ponuku Vám radi vypracujeme na vyžiadanie. 

2. Vozidlo s hydraulickým ramenom - kontajner je možné vykladať iba do strán po bokoch vozidla, pričom nie je možné kontajner prenášať cez prekážky, stohovať na ďalší kontajner, príp. s kontajnerom rotovať a manipulovať, ako to umožňuje zavesenie kontajnera na lanách autožeriavu. Vozidlo na jednu jazdu prepraví a naloží/vyloží iba 1 ks 20´ kontajnera. Cenník pre prepravu a manipuláciu 20´ kontajnerov vozidlom s hydraulickou rukou nájdete TU.

3. Kvalifikovaný viazač závesných lán - našim zákazníkom je plne k dispozícii náš strojník-viazač, ktorý má odbornú kvalifikáciu na umiestňovanie závesných lán na kontajner. Viazač lán jazdí v tandeme s vodičom vozidla s hydraulickým ramenom, s vodičom autožeriavu alebo s vodičom ťahača. Cenník viazačských prác nájdete TU

Pre našich klientov zabezpečujeme na vyžiadanie kompletný servis spojený s dodaním kontajnerov na miesto doručenia /doprava a manipulácia/. Dodanie /termín dodania, spôsob prepravy a manipulácie/ zaisťujeme podľa vzájomnej dohody, podmienok zloženia a želania zákazníka.  

Štandardne tento servis ponúkame pre Bratislavu a jej blízke okolie, príp. pre Západoslovenský kraj v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia záväznej objednávky klienta, príp. v inom termíne podľa dohody
Cenovú kalkuláciu vypracujeme obratom podľa zadaných dát /garáž - terminál odberu - miesto doručenia - garáž/. 

 Vykládka 10´ ST kontajnera vozidlom s HR  Manipulácia s 20´ DC kontajnerom vozidlom s HR  Vykládka 20´ DC kontajnera vozidlom s HR  Vykládka 20´ DC kontajnera vozidlom s HR
 Vykládka 40´ DC kontajnera 20t autožeriavom  Vykládka 40´ HC RF kontajnera 20t autožeriavom  Vykládka 20´ DC kontajnera 20t autožeriavom  Vykládka 2 x 20´ DC kontajnerov z kontajnerového návesu
 Stohovanie 40´ RF mraziarenských kontajnerov  Vykládka 40´ RF mraziarenského kontajnera autožeriavom  Manipulácia s 20´ DC kontajnerom vozidlom s HR  Vykládka kontajnera vozidlom s HR z pristaveného ťahača

 

Späť