Úvod  /  Kontajnery
Flat rack kontajnery
Vypredávame použité 20 stopové Flat Rack kontajnery, s možnosťou okamžitého odberu z Bratislavy. Kontajnery majú zabudovanú prípravu na prepravu cievok.
Nové skladové kontajnery
Novinkou v našom sortimente sú nové skladové kontajnery len po jednej ceste na mori, ktoré ponúkame našim klientom na okamžitý odpredaj. Tieto kontajnery sú k dispozícii vo veľkosti 8, 10, 20 a 40 stôp.
Nové obytné kontajnery
Našim zákazníkom ponúkame nové obytné / kancelárske kontajnery, po jednej ceste na mori, s možnosťou okamžitého odberu. Naša ponuka platí pre štandardnú veľkosť 20 stôp /dĺžka 6 m/.
Skladovanie a preprava tekutín
Kontajnerový flexi-vak/flexi-tank predstavuje rýchle, nízkonákladové a efektívne riešenie pre balenie, prepravu a skladovanie nenebezpečných kvapalných látok, potravinárskych tekutých výrobkov a chemických kvapalných látok /mimo tried ADR/.
Skladové použité
Použité skladové námorné kontajnery boli využívané v námornej intermodálnej špedícii na prepravu najrôznejších tovarov. V súčasnom technickom stave sú vhodné najmä na skladovanie a cestnú, ako aj železničnú prepravu v rámci SR a EÚ.
Stavebné použité
Použité stavebné kontajnery sú priebežne uvolňované z prenájmov na ich konečný odpredaj. Krajinou ich pôvodu je prevažne Rakúsko a Maďarsko. Vzhľadom na ich dobrý technický stav je možné ich ďalšie využitie najmä v stavebných a priemyslených odvetviach.
Špeciálne použité
Použité špeciálne námorné kontajnery boli využívané v námornej intermodálnej špedícii na prepravu tovarov, vyžadujúcich špeciálne podmienky na uskladnenie a prepravu /rozmerové, teplotné, špeciálne napĺňanie a vyprázdňovanie kontajnerov a pod./. V súčasnom technickom stave sú vhodné najmä na skladovanie a cestnú, ako aj železničnú prepravu v rámci SR a EÚ.
* TOP PONUKA *
Námorné plomby

Námorné plomby predstavujú nevyhnutnú ochranu majetku našich zákazníkov. Uzamknutie kontajnera námornou plombou garantuje bezpečnosť a neustálu kontrolu nad manipuláciou s tovarom počas skladovania alebo prepravy loženého kontajnera.
* TOP PONUKA *
Spojovacie prvky

Našim klientom ponúkame na odpredaj oceľové spojovacie prvky na bezpečnú fixáciu nastohovaných kontajnerov. Spojovacie prvky zabezpečujú kontajnery proti zrúteniu, najmä pri silnom nárazovom vetre.